Trobada DeviCAT

Dimecres passat vam assistir al TalentOpenMic que organitza mensualment el DeviCAT per acompanyar a alumnes de l’escola CIFOG de Girona que presentaven el seu projecte “The Fall”.

El DeviCAT reuneix a les set empreses líders del sector dels videojocs i es funda l’any 2012. Tenen l’objectiu de fer visible la indústria del videojoc davant les institucions, buscant vies de finançament estables per al sector, amb la voluntat de procurar un creixement sostenible de la indústria digital a Catalunya.

Podeu trobar més informació a la pàgina del propi DeviCAT i a la web de l’escola CIFOG. També podeu trobar el projecte dels estudiants al vimeo.